Yüklenİyor..



LPG Nedir?

Sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquified Petroleum Gas) anlamına gelen LPG, bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Dünyada ilk olarak 1810'da İngiltere'de kullanılan LPG, petrolün rafinerilerde işlenmesiyle ya da doğal gaz yataklarından üretilir. Dünyada doğal gaz üretimindeki artışa bağlı olarak LPG üretimi de her yıl ortalama %2 oranında artış gösterir.

LPG, normal şartlar altında gaz fazında bulunur. Fakat basınç altında ve sıvı halde saklanır. Taşıma ve depolama için sıvı hale getirilen LPG, gaz fazında tüketilir. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Suda çok az çözünür. Renksiz ve kokusuzdur. Bu nedenle gaz kaçağı durumunda fark edilebilmesi için merkaptanlar veya kükürt bileşenleriyle kokulandırılır. Hava içinde %2 ila %9 arasında bulunması patlama riskini doğurur.

LPG, ülkemizde ticari olarak; Miks LPG (%30 propan ve %70 bütan), propan (%95 ve üzeri saflıkta) ve otogaz olarak piyasaya sürülür.

LPG nedir

Etkin ve Verimli Enerji

LPG ve Dünya Enerji Hedeflerine Katkısı LPG; propan, bütan ve ilişkili bileşiklerden oluşan bir karışımdır. Doğal gaz çıkarımı sırasında doğal olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca ham petrol rafinasyonunun da otomatik bir ürünüdür.

Düşük karbonlu, çevreye yükü az bir yakıt olduğundan, hava kalitesine olumlu katkı sağladığı ve sera gazı salınımını azalttığı bilimsel çevrelerce kabul edilmiş olup, pek çok ülkede ve Birleşmiş Milletlerce teşvik edilmektedir.

Hem doğal gaz çıkarımından hem de ham petrol rafinasyonundan elde edilebildiği için temininde hiçbir güçlük yoktur. Özellikle ülkemize yakın havzalarda artan bir şekilde yeni doğal gaz kaynakları bulunup, doğal gaz ayrıştırma tesisleri kurulmakta olduğundan temin kolaylığı daha da artacaktır.

LPG'nin birim başına enerji verimi, yani kalorifik değeri yüksektir. Dolayısıyla daha az miktar tüketilerek diğer yakıtlardan beklenen enerji elde edilebilir.

Fosil bir yakıt olmasına rağmen LPG, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintisizlik desteği olarak kullanılabilir.

Her yere taşınabilen, mobil bir enerji kaynağı olduğundan kırsal bölgelerin en önemli enerji kaynağı olabilir.

LPG, kullanım yeri ve alanı olarak çok esnek olduğundan her amaca yönelik çözümlerin üretilmesine yardımcı olur, enerji ihtiyaçlarını çevreye saygılı bir biçimde karşılar. Bu nedenle evlerde, iş yerlerinde pişirme, ısıtma ve ısınma gereksinimlerini karşıladığı gibi, otomotiv yakıtı (otogaz) olarak da kullanılmaktadır.

Çevre Dostu LPG

Kullanım Alanları

LPG; tüp, dökme ve otogaz olarak birçok alanda farklı amaçlar için kullanılmaktadır:

Binek Araçlarda, Forklift ve Ağır Taşıtlarda, Kojenerasyon Enerji Üretiminde

 • Yakıt

Konutlarda, Ticarethanelerde;

 • Isınma
 • Soğutma
 • Sıcak Su
 • Pişirme

Turizm Sektöründe;

 • Isınma
 • Sıcak su
 • Buhar temini
 • Pişirme

Küçük Sanayi İşletmelerinde;

 • Alüminyum-metal ergitme
 • Boya-ahşap-kağıt kurutma
 • Isıl işlemler
 • Seramik pişirme
 • Buhar-sıcak hava temini

Tarım (Sera) ve Hayvancılıkta (Tavuk Çiftlikleri);

 • Isıtma
 • Buhar temini
 • Sıcak su
 • Tahıl kurutma

Gıda Sektöründe;

 • Pişirme
 • Buhar temini
 • Sıcak su
 • Kurutma

Teknelerde ve Karavanlarda;

 • Yakıt
 • Pişirme
 • Sıcak su

Kimya ve Parfüm;

 • İtici gaz (kokusuz)
 
LPG Simit Tüp LPG Araç Tüp LPG